Všechny desky budou 100% funkčně testovány v továrně Fumax. Testy budou přísně prováděny podle testovacího postupu zákazníka.

Produkční inženýrství Fumax vytvoří testovací přípravek pro každý produkt. Testovací přípravek bude sloužit k efektivnímu a efektivnímu testování produktů.

Zpráva o testování bude vygenerována po každém testování a bude sdílena se zákazníkem prostřednictvím e-mailu nebo cloudu. Zákazník může zkontrolovat a sledovat všechny záznamy o testování pomocí výsledků Fumax QC.

Function test1

FCT, také známý jako funkční testování, obecně označuje test po zapnutí PCBA. Automatizace FCT zařízení je většinou založena na otevřeném designu hardwarové a softwarové architektury, který dokáže flexibilně rozšiřovat hardware a rychle a snadno zavádět testovací postupy. Obecně může podporovat více nástrojů a lze jej flexibilně konfigurovat na vyžádání. Musí také obsahovat bohaté základní testovací projekty, které uživatelům poskytnou v co největší míře univerzální, flexibilní a standardizované řešení.

Function test2

1. Co zahrnuje FCT?

Napětí, proud, výkon, účiník, frekvence, pracovní cyklus, rychlost otáčení, jas LED, barva, měření polohy, rozpoznávání znaků, rozpoznávání vzoru, rozpoznávání hlasu, měření a ovládání teploty, ovládání měření tlaku, přesné řízení pohybu, FLASH, EEPROM online programování atd.

2. Rozdíl mezi ICT a FCT

(1) ICT je hlavně statická zkouška ke kontrole selhání součásti a selhání svařování. Provádí se v dalším procesu svařování desek. Problematická deska (například problém zpětného svařování a zkratu zařízení) je přímo opravena na svařovací lince.

(2) FCT test po napájení. U jednotlivých komponentů, desek plošných spojů, systémů a simulací za normálních podmínek použití zkontrolujte funkční roli, jako je pracovní napětí desky plošných spojů, pracovní proud, pohotovostní režim, zda paměťový čip může po zapnutí normálně číst a zapisovat, rychlost po zapnutí motoru odpor terminálu kanálu po zapnutí relé atd.

Abychom to shrnuli, ICT hlavně detekuje, zda jsou komponenty plošných spojů vloženy správně nebo ne, a FCT hlavně detekuje, zda deska plošných spojů funguje normálně.

Function test3